UBEZPIECZENIE FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU

Montaż instalacji gazowej do zupełnie nowego samochodu lub będącego jeszcze w okresie gwarancji, niejednokrotnie wiąże się z utratą przywileju bezpłatnego usunięcia ewentualnych awarii. W naszej firmie oferujemy możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia po montażu instalacji gazowej:

Zasady działania ubezpieczenia WAGAS

Montaż instalacji gazowej do zupełnie nowego samochodu lub będącego jeszcze w okresie gwarancji, niejednokrotnie wiąże się z utratą przywileju bezpłatnego usunięcia ewentualnych awarii.

Mając na uwadze powyższy problem i prawdopodobne trudności w wyegzekwowaniu bezpłatnej naprawy uszkodzonego samochodu w firmowym serwisie, firma CZAKRAM w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Hiscox Syndykat Lloyd’s wprowadza do oferty nowy produkt ubezpieczeniowy. Nowe ubezpieczenie zwalnia właściciela samochodu z ponoszenia kosztów napraw pojazdów nowych i tych będących w okresie gwarancji producenta, wyposażonych w instalację gazową dystrybuowaną przez firmę Czakram. Szczegóły odpowiedzialności sprecyzowane są w Warunkach Ubezpieczenia oraz w Warunkach Gwarancji samochodowej instalacji gazowej BRC.

Właściciel (użytkownik) samochodu zainteresowany wykupieniem ubezpieczenia kosztów naprawy samochodu nowego lub będącego w okresie gwarancji producenta musi ten fakt zgłosić w zakładzie autoryzowanym firmy CZAKRAM przed zamontowaniem instalacji gazowej BRC lub w terminie do 7 dni od daty jej montażu. Przy zgłaszaniu należy wybrać wariant ubezpieczenia oraz przekazać zaliczkę zakładowi montażowemu na poczet pokrycia kosztów ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach: okres ubezpieczenia na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zasady oferowania Okres Ochrony
Ubezpieczeniowej
Limit kilometrów Suma
Ubezpieczenia
Model Cena
dla klienta
Dobrowolny 12 35 000 10 000,00 zł Poj. osobowe /ciężarowoosobowe o ładowności do 3,5t 260 zł
Dobrowolny 12 50 000 20 000,00 zł Poj. osobowe /ciężarowoosobowe o ładowności do 3,5t 430 zł
Dobrowolny 24 70 000 10 000,00 zł Poj. osobowe /ciężarowoosobowe o ładowności do 3,5t 420 zł
Dobrowolny 24 100 000 20 000,00 zł Poj. osobowe /ciężarowoosobowe o ładowności do 3,5t 690 zł
Dobrowolny 36 105 000 10 000,00 zł Poj. osobowe /ciężarowoosobowe o ładowności do 3,5t 610 zł
Dobrowolny 36 150 000 20 000,00 zł Poj. osobowe /ciężarowoosobowe o ładowności do 3,5t 1 010 zł

UWAGA: Ubezpieczenia nie można wykupić do samochodu, w którym instalacja LPG została zamontowana przed datą wprowadzenia produktu do oferty CZAKRAM tj. przed dniem 1 sierpnia 2013 roku.

Do wystawienia polisy będą wymagane następujące dane:

  1. Dane samochodu: marka, model, rok produkcji oraz numer VIN
  2. Dane instalacji LPG: numer książki gwarancyjnej CZAKRAM oraz data montażu (sprzedaży instalacji LPG).

Ubezpieczenie zawarte jest na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniadołączonych do polisy ubezpieczeniowej. Szczegóły pod linkiem poniżej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (10 000,00zł)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (20 000,00zł)